Det kommer frem av melding mandag ettermiddag.

Emisjonsstørrelsen og kursen er det samme som Gigante Salmon annonserte 25. juni, da selskapet kunngjorde at de øker emisjonsstørrelsen til 40,36 millioner aksjer fra 34,91 millioner, slik omtalt i tidligere artikler.

Nettoprovenyet vil brukes til å finansiere selskapets investeringer og arbeidskapitalbehov for konstruksjon og drift av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget i Rødøy kommune.

Gigante Salmon har søkt om opptak til handel på Euronext Growth, og første handelsdag er forventet å være på eller rundt 5.