Børsvinner Gigante Salmon la fram tallene for fjerde kvartal i formiddag: Framdriften skjer som planlagt.

– Den viktigste setningen i rapporten at prosjektet går etter planen, skriver analytiker Mindaugas Čekanavičius i Norne Research i et notat tirsdag morgen, før presentasjonen.

Gigante Salmon bygger et landbasert oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune på Helgeland.

Den første delen av produksjonen skal starte i september. Anlegget vil bestå av tre produksjonsbasseng. Grunnarbeidene i produksjonsbassenget som startet først, er nå ferdig. Installasjonsarbeidet er i gang.

I tråd med framdriftsplanen er det kun produksjonsbasseng 3 som skal være klart til oppstart høsten 2023. I tillegg vil grunnarbeidene i produksjonsbassengene 1 og 2 da stå ferdig, samt en stor del felles infrastruktur, som flåte og slamanlegg.

Ferdigstilling av de to øvrige produksjonsbassengene skjer fram mot sommeren 2024.

Anleggsarbeid på Lille Indre Rosøy. Foto: Gigante Salmon

Nye opplysninger

Under den digitale presentasjonen foretok daglig leder Helge E.W. Albertsen en teknisk gjennomgang av prosjektet og gikk ut med noen nye tekniske opplysninger.

– Opprinnelig plan var å legge en polytelen duk langs veggene og i bunnen av anlegget for å sikre oss mot innsig av vann fra fjellet, men nå skal vi sikre oss bedre ved i tillegg å kle vegger og bunn med betong. Da får vi et anlegg som er fiskehelsemessig tryggere, sier daglig leder til IntraFish i en samtale etter presentasjonen.

Ny type vaksine

På presentasjonen ble stilt ett spørsmål fra de drøyt 40 som fulgte presentasjonen digitalt.

Helge E.W. Albertsen i Gigante Salmon.

Vedkommende spurte om mulige fiskehelseutfordringer med landbasert produksjon.

IntraFish gjentar spørsmålet til Albertsen:

– Hensikten med å bygge et landbasert anlegg er jo å unngå utfordringer man har med produksjon i åpne mærer i sjø, nemlig lakselus og rømming, pluss at vi renser utslippene. Vi har jo ingen garantier mot sjukdom, men hensikten er jo å gjøre risikoen så liten som mulig, sier han til IntraFish.

Under presentasjonen røpet han at de vurderer en ny type vaksine mot diverse laksesjukdommer, uten at han gikk i detalj.

– Fiskehelse og fiskevelferd står øverst på agendaen vår, sa han.

Glad for grønn kritikk

– Men dere møter stadig motstand fra miljøvernhold?

– Det har vært den vanlige dansen med NGO’ene i forkant, før myndighetene godkjente prosjektet, men Naturvernforbundet har vært på oss hele veien. Det er vi imidlertid glade for. Vi trenger å bli utfordret for da skjerper vi oss. Kritikken er ikke et hinder, men tvert imot, sier Albertsen til IntraFish.

Særlig viktig mener han samarbeidet med Rødøy kommune har vært.

– Det har vært eksemplarisk og de har vært på tilbudssida hele veien, sier han.

Anleggsarbeid på Lille Indre Rosøy. Foto: Gigante Salmon.

Ikke egen merkevare

Ifølge presentasjonen ble salgsinntektene null kroner i fjerde kvartal, tilsvarende fjoråret som helhet. Driftsresultatet i perioden ble minus 1,2 millioner kroner. Det skyldes at konsernet fortsatt er i en utbyggingsfase og ennå ikke er begynt å selge fisk.

– Hvor skal dere selge fisken?

– Vi har ikke tenkt å bygge egen merkevare for fisken vår. Norsk laks er en god merkevare i seg sjøl. Salgskanalene er allerede på plass og fungerer som de skal. Å jo, vi lager mer fisk enn man greier å spise på Helgeland, så den vil nok helst bli eksportert. Men vi har ikke inngått avtale med noen spesiell eksportør ennå. Det finnes flere gode eksportbedrifter i regionen vår som vil være nærliggende å prate med når tida er moden, sier daglig leder.

Detaljene

Under presentasjonen framholdt finansdirektør Rune Johansen at Gigante Salmon er i en sterk finansiell posisjon, med innvilget langsiktig finansiering både for utbyggings- og driftsfase, inkludert arbeidskapital for oppbygging av biomasse på 140 millioner kroner.

Selskapet retter nå oppmerksomheten mot de siste detaljene i prosjekteringsarbeidet, og følgende hovedpunkter ble meldt fra 4. kvartal:

Grunnarbeidene har pågått gjennom hele perioden, og er nå ferdige for produksjonsbasseng 3. Sprengningsarbeider for hele anlegget vil være ferdig i løpet av februar 2023.

Illustrasjon av anlegget på Lille Indre Rosøy.

Søknadsprosessen er i boks for etablering av en mindre sjøfylling for plassering av stigerør vest av Lille Indre Rosøy.

Grytåga Settefisk har startet produksjonen av den første fisken som skal settes ut i anlegget i september.

Gigante Salmon har nå 655 aksjonærer, de fleste små og mange lokale. Familieselskapet Gigante Havbruk er største aksjonær med 61 prosent av aksjene, fulgt av T. Kolstad Eiendom i Bodø med knappe 7 prosent. Deretter følger ti aksjonærer med mellom knappe 3 og null prosent.

Børs-vinneren

IntraFish meldte i sin oppsummering ved årsskiftet at nesten alle lakseaksjene falt i 2022, året da grunnrenteskatten ble varslet. Lista over aksjekursutvikling hadde landbasert-selskaper både på topp og bunn.

– Av de 29 aksjene i oversikten vår, var det kun fem som endte året med en børsoppgang. Best utvikling hadde Gigante Salmon, skreiv IntraFish.

Arbeidet på Lille Indre Rosøy per september i fjor. Foto: Bent-Are Jensen

Friske penger

Publikum og investorer følger landbaserte anlegg med argusøyne; det gjelder både de som bygges i Norge og i utlandet.

Mandag ble det kjent at Proximar Seafood, som bygger et landbasert anlegg i Japan, har fått tilsagn om lån i japanske banker.

Lånet er på rundt 680 millioner norske kroner, og vil sikre finansiering av hele fase 1 av byggingen av selskapets anlegg.

Nyheten førte til at aksjekursen i selskapet steg 28 prosent.

Også et annet landbasert, børsnotert lakseselskap har nylig kommet med nyheter om finansiering. Forrige uke ble det kjent at Nordic Aqua Partners, som har et anlegg i Øst-Kina, hentet rundt 300 millioner kroner i ny egenkapital.

Her var det hovedsakelig to eksisterende eiere som bidro med kapitalen, som skal benyttes for finansiering av videre utbygging. Dette er et RAS-anlegg, hvor første fase har kapasitet på 4.000 tonn per år, og andre fase blir like stor.