GIGANTE HAVBRUK
  • Oppdrettskonsernet ble etablert i 1988 med hovedkontor i Bodø. Største eier er Kjell Lorensens familie. Han har råderett over alle A-aksjer så lenge han lever.
  • Gigante er én av de største eierne i Salten Aqua-gruppen som omfatter stamfisk- og smoltproduksjon (ikke matfisk), slakteri og salgsselskap.
  • Gjennom det heleide datterselskapet Gildeskål Forskningsstasjon (Gifas) driver konsernet en betydelig aktivitet innen forskning og utvikling. Det er initiert og utført en rekke utviklingsprosjekter, også innenfor eksponert havbruk.
  • Forsknings-avdelingen ved Gifas består i dag av en rekke årsverk med personell som har høy kompetanse på master- og doktorgradsnivå.