GIGANTE HAVBRUK
  • Oppdrettskonsernet ble etablert i 1988 med hovedkontor i Bodø. Største eier er Kjell Lorensens familie. Han har råderett over alle A-aksjer så lenge han lever.
  • Gigante er én av de største eierne i Salten Aqua-gruppen som omfatter stamfisk- og smoltproduksjon (ikke matfisk), slakteri og salgsselskap.
  • Gjennom