Det er 9 prosent opp fra emisjonskursen på 5,50 kroner. Selskapet prises til 632 millioner kroner.

Datterselskapet til Gigante Havbruk, Gigante Salmon debuterte på lillebørsen Euronext Growth i dag, etter å ha gjennomført en rettet emisjon bestående av 40.363.637 nye aksjer til tegningskurs på 5,50 kroner per aksje i slutten av juni. Det ga 222 millioner kroner i kassen til selskapet som satser på landbasert oppdrett i Rødøy kommune i Nordland.

Anlegget har en MTB på 13.731 tonn, noe som gir en årsproduksjon på rundt 20.000 tonn laks.

Takker investorene

Kjell Lorentsen er fungerende CEO i Gigante Salmon AS og gründer av Gigante-konsernet. Han uttaler i en pressemelding mandag morgen at han er takknemlig for samarbeidet med Rødøy kommune og tilliten selskapet har fått fra investorene:

– Nå har vi så mange medeiere at jeg ikke lenger har anledning til å ringe hver enkelt og takke dem! Det er mange i organisasjonen vår som har lagt ned en stor jobb for å komme dit vi er i dag. Arbeidet med å utvikle prosjektet i Rødøy og forberede børsnoteringen har vært en stor jobb for våre ansatte og rådgiverne våre. Det er derfor godt å se at markedet har tro på oss, og at så mange ønsker å være en del av dette prosjektet. Nå ser vi framover og er klar til å brette opp ermene og sette i gang med byggingen, sier Lorentsen i meldingen.

Slik vil det landbaserte anlegget til Gigante Salmon ta seg ut på Lille Indre Rosøy i Nordland. Foto: Boarch Arkitekter AS.

Selve byggingen av anlegget starter i august i år og skal stå ferdig i 2023. Den første slakteklare laksen skal etter planen være klar andre halvår 2024.

Anlegget bygges på Lille Indre Rosøy, nordøst av Rødøya. Prosjektet vil gi om lag 15 arbeidsplasser.

Selskapet ble i forkant av børsdebuten verdsattes til 580 millioner kroner, per tidlig mandag formiddag prises selskapet til 632 millioner kroner.

- Gir oss en risikoavlastning

Det er første gang at et selskap i Gigante-konsernet går på børs, og Kjell Lorentsen sier i meldingen at organisasjonen har vokst på arbeidet.

– Det er ikke til å legge skjul på at det gir en verdsettelse av selskapet, og det gir oss en risikoavlastning. Men det er også et kjennetegn for vår organisasjon at vi har hatt andre medeiere i prosjektene våre. Det har en stor verdi for oss å jobbe sammen med andre, det er både lærerikt og utviklende. uttaler Lorentsen om årsaker til at han velger å ta selskapet på børs.

Emisjonen i forkant av noteringen ble flere ganger overtegnet.