Det fremgår av en melding onsdag.

Emisjonen som vil hente et bruttoproveny på 192 millioner kroner, noe som verdsetter selskapet til 359 millioner kroner før emisjonen, opplyses det. Nettoprovenyet vil brukes til å finansiere selskapets investeringer og arbeidskapitalbehov for konstruksjon og drift av det landbaserte lakseoppdrettsanlegget i Rødøy kommune.

Fire hjørnestensinvestorer har under visse betingelser forpliktet seg til å tegne seg for om lag 80 millioner kroner, hvorav T.