Det går fram av en børsmelding fra selskapet torsdag ettermiddag. Der går det fram at styret i selskapet ble orientert i dag om økningen i prognosen for utbyggingen i Rødøy kommune, Nordland.

- Årsakene til kostnadsøkningen er en kombinasjon av generelle prisøkninger som er kommunisert tidligere, spesielt innenfor el-kraft, samt endringer som selskapet ønsker å foreta for å sikre fiskevelferd og legge til rette for en bærekraftig produksjon. Kostnadsøkningen vil bli dekket gjennom tilførsel av en kombinasjon av egenkapital og lånefinansiering. Ytterligere informasjon vil bli gitt på neste kvartalspresentasjon, skriver selskapet i meldingen.

Den finner sted 24. oktober.

GIGANTE SALMON
  • Bygger et landbasert oppdrettsanlegg for laks på Lille Indre Rosøy i Rødøy kommune i regionen Helgeland i Nordland
  • Den første fisken vil være klar for markedet fra slutten av 2024
  • Det dreier seg om et gjennomstrømmingsanlegg, som henter sjø fra 20 meters dyp
  • Det hindrer påslag av lakselus. Anlegget er rømningssikkert.
  • Utslippene blir langt mindre enn i konvensjonelt sjøoppdrett, fordi mer enn halvparten av slammet samles opp og selges til andre industrielle formål
  • Kjell Lorentsen og Gigante-konsernet er største eier i selskapet som også er notert ved Euronext Growth
  • Selskapet har tillatelse til å produsere 13.731 tonn MTB, noe som utgjør opp mot 20.000 tonn laks (rund vekt) per år

Kilde: Gigante Salmon

Gigante Salmon opplyser videre i meldingen at man nå er i ferdigstillelse av første produksjonsbasseng og forventer å ha vann i anlegget i starten av oktober. Første smoltutsett vil bli i fjerde kvartal, noe senere enn tidligere meldt september/oktober.

Landbasertselskapet vil starte produksjonen med en større smolt opplyser det, og fremdriftsplanen med første slakteklare fisk mot slutten av 2024 står ved lag. Samme gjelder produksjonsvolum.