Det fremgår av selskapets kvartalsrapport, fremlagt fredag.

På forhånd var det ventet et operasjonelt driftsresultat på 500 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus.

Operasjonell ebitda var 686 millioner kroner (1.094), av driftsinntekter på 22.645 millioner kroner (23.672). Driftsinntektene var ventet til 2.225 millioner kroner og operasjonell ebitda var ventet til 619 millioner kroner. Resultat før skatt var -4 millioner kroner i kvartalet (764).

Det operasjonelle driftsresultatet pr kilo var 24,2 kroner, mot 41,6 kroner pr kilo samme periode året før. Oppdrettskostnaden pr kilo var 58,2 kroner, mot 46,7 kroner pr kilo samme periode året før.