Det går fram av en melding fra Mattilsynet onsdag kveld. Det samme bekreftes i en børsmelding fra oppdrettsselskapet.

Mattilsynet skriver at de har varslet to vedtak mot Grieg Seafood Finnmark om at de må avlive og destruere fisk i fire merder på lokaliteten Laholmen og fire merder på lokalitet Vedbotn i Nordkapp kommune. Årsaken er høy dødelighet og dårlig velferd som følge av sykdommen systemisk spironucleouse.

Til sammen står det omtrent en million fisk i disse åtte merdene. Grieg Seafood oppgir en gjennomsnittsvekt på cirka 0,7 kilo på fisken.

Fisken får byller og sår

Ifølge Mattilsyner er det en sjelden parasittsykdom som har rammet fisken. Parasitten heter spironucleus salmonicida og sprer seg til alle deler av fiskens kropp, muskulatur, indre organer og hud. Den danner byller og sår på fisken og dødeligheten kan være stor. Det skal være ingen kjent behandling mot sykdommen.

Sykdommen er imidlertid ufarlig for mennesker.

– Ut fra historiske erfaringer med sykdommen og sykdomsutviklingen på lokalitetene de siste månedene vurderer Mattilsynet at helse og velferdssituasjonen ikke kan forventes å bedres i de åtte merdene. Derfor har Mattilsynet varslet vedtak om avliving, skriver tilsynet i meldingen.

Påvirker ikke estimatet

I børsmeldingen fra Grieg onsdag kveld presiseres det at selskapets slakteestimat ikke påvirkes.

– Kilden til parasitten antas å være vanninntaket til ferskvannet anlegget i et begrenset tidsrom mellom høsten 2021 og våren av 2022. Det er iverksatt tiltak og ytterligere tiltak er under vurdering. Det har ikke vært påvisninger på dagens generasjon i anlegget, som blir overført til sjø. Konsernet er i tett dialog med Mattilsynet, skriver Grieg Seafood.

Flere påvisninger i Troms og Finnmark

Mattilsynet opplyser at det er påvist infeksjon med systemisk spironucleouse hos laks ved et settefiskanlegg og syv matfiskanlegg i Troms og Finnmark i år, og at dette gjelder lokalitetene:

  • Adamselv
  • Mårsanjarga
  • Bergsneset
  • Davatluft
  • Stangnes
  • Kleppenes
  • Laholmen
  • Vedbotn

Det første tilfellet ble varslet inn til Mattilsynet i mars i år, og tilsynet har siden fulgt opp lokalitetene og gjennomført flere inspeksjoner etter funnene.

Av meldingen går det fram at kunnskap om parasitten og sykdommen er begrenset, og Mattilsynet har derfor bedt Veterinærinstituttet om bistand for å vurdere konsekvensene av utbredelsen av sykdommen.

Mattilsynet opplyser i onsdagens melding at Grieg Seafood har fått frist på seg til 25. oktober å komme med innsigelser på varslene om vedtak.