Det fremgår av materialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag onsdag.

Grieg Seafood har tidligere uttalt en ambisjon om et slaktevolum på 130.000 tonn i 2025.

Av det langsiktige 2026-målet vil volumveksten være vektet mot slutten av perioden.

De langsiktige målene til selskapet er videre å være kostnadsleder i alle driftsregioner, ha en netto rentebærende gjeld på under 30 kroner per kilo av oppdrettsvolumet, at avkastning på sysselsatt kapital er minst 12 prosent, og en utbyttepolitikk på 30-40 prosent av nettoresultat.