Mens både Lerøy og Salmar har satt av milliardbeløp til betaling av grunnrenteskatten, som meldt tidligere denne uken, ble grunnrenteskatt omtalt kortfattet da Grieg Seafood la fram sitt kvartalsresultat fredag.

– Skatt er et stort beløp dette kvartalet, det skyldes implementeringseffekten av grunnrenteskatten, som gir oss et resultat etter skatt på minus 562 millioner kroner, sa Atle Harald Sandtorv, finansdirektør i Grieg Seafood.

Spesifikt er grunnrenteskatten ført opp som «implementeringseffekt på 558 millioner inkludert.» i kvartalsrapporten. Videre understrekes det at det gjelder ikke skatteutgifter for 1.