Majoriteten av aksjonærene i Ice Fish Farm og Laxar, som er Måsøval Eiendom AS, Skinney Þinganes hf og Eggjahvita ehf, har mandag inngått en avtale om å stemme for en sammenslåing av Laxar og Ice, ved at Ice overtar eierskapet til Laxar og dets datterselskaper.

Det fremgår av en melding mandag kveld, hvor det henvises til en melding fra 23. juni 2021 om at Ice Fish Farm og Laxar var i strategiske samtaler, slik tidligere omtalt hos IntraFish.

Begge eies av Måsøval

Det islandsk lakseselskapet Ice Fish Farm driver oppdrett nordøst i landet. Selskapet deres på Island heter Fiskeldi Austfjarda.

Ice Fish Farm ble notert på den gang Merkur Markets i juni 2020 – og hentet da inn 302 millioner kroner i frisk kapital. Måsøval eier 55,6 prosent av aksjene i selskapet. Dette ligger ikke i det børsnoterte selskapet Måsøval, men eies av Måsøvalfamilien gjennom investeringsselskapet deres.

Sommeren 2016 kjøpte Måsøvalfamilien 53,5 prosent av det islandske selskapet Laxar. Måsøvalfamilien er dermes største eier i begge selskapene og dermed ikke overraskende at de to selskapene nå slås sammen - slik varslet i juni, samt omtalt allerede i november i fjor.

Da ble det pekt på at Ice Fish Farm og Laxar har sin produksjon i tilgrensende fjorder, og at et fortsatt godt samarbeide mellom selskapene vil sikre god biologisk produksjon og risikostyring samt god felles utnyttelse av ressurser som slakterikapasitet, servicetjenester og logistikk.

Første kvartal neste år

Vederlaget skal betales i nyutstedte Ice-aksjer, med forbehold om godkjenning fra styret og aksjonærene. Partene har blitt enige om at antallet aksjer som skal utstedes i Ice skal være 37.525.424 aksjer, noe som vil øke det totale antallet utestående aksjer i selskapet til 91.525.424.

Etter transaksjonen vil Måsøval Eiendom AS eie 51.360.829 Ice-aksjer, tilsvarende 56,1 prosent av selskapet på fullt utvannet basis, mens Skinney Þinganes hf og Eggjahvita ehf vil eie henholdsvis 8.852.247 og 7.122.384 aksjer, tilsvarende 9,7 og 7,8 prosent.

Det forventes at styret vil behandle sammenslåingen og inngå en bindende avtale innen utgangen av januar. Gjennomføring av transaksjonen forventes å skje innen utgangen av første kvartal 2022.