Det går fram av en børsmelding fra AF-gruppen fredag.

Helgesen Tekniske Bygg, et datterselskap i AF-gruppen, har fått kontrakt med Hardanger Fiskeforedling AS. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på cirka 112 millioner kroner går det fram av meldingen.

Hardanger Fiskeforedling utvider dermed sin kapasitet med et slakteri lokalisert i Langevåg på Bømlo. Prosjektet består av totalrenovering av eksisterende fiskeslakteri samt utvidelse av bygget med kjøl og kasselager.

På utsiden av bygget skal det også bygges ny kai som skal kunne ta imot større båter enn dagens kai håndterer, går det videre fram av meldingen. Det skal i den forbindelse etableres et moderne ladeanlegg for båtene som ligger til kai.

Illustrasjon av det nye lakseslakeriet i Langevåg i Bømlo. Foto: Hardanger Fiskeforedling

Total bygningsmasse er på cirka 4.400 m² samt utomhusanlegg og kai. Arbeidene starter i fjerde kvartal 2021 med planlagt ferdigstillelse i fjerde kvartal 2022.

Planene om nytt lakseslakeri i Bømlo kommune har vært kjent, etter at eierne av Hardanger Fiskeforedling høsten 2019 gikk sammen med andre aktører i regionen om kjøp av flere konsesjoner i Sunnhordland.

Hardanger Fiskeforedling eies av Lingalaks AS og Tombre Fiskeanlegg AS, sammen med Norway Royal Salmon AS. Bedrifen slakter og pakker laks og ørret både for sine eiere, samt andre oppdrettere i Vestland.

Hardanger Fiskeforedling opplyser i en senere pressemelding fredag at fabrikken skal ha en normalproduksjon på 250 tonn fisk per dag og en årsproduksjon på 45.000 tonn. Fabrikken vil ha 40 arbeidsplasser og det vil bli ringvirkninger med støttefunksjoner til anlegget.

Fabrikken bygges med mottak av fisk fra ventemerder, bløggebåt og brønnbåt og kjøletank kapasitet på 250 tonn fisk. Plasseringen gir muligheter for videre utvidelser av anlegget, går det fram av meldingen.