Havyard Group har signert en avtale om salg av selskapets 75 % eierandel i MMC First