I en børsmelding publisert klokken 10:32 opplyser hovedeier NTS ASA at bestillingene allerede har overgått antall aksjer som skal selges.

Selskapet meldte i morges at de planlegger å gjøre en emisjon på rundt 300 millioner kroner samt selge eksisterende aksjer for rundt 89 millioner kroner.

Langt fra alt ble imidlertid solgt i morges – flere aktører hadde tegnet seg før bøkene åpnet. NTS hadde forhåndstegnet seg for aksjer til 70 millioner kroner, mens DNB Kapitalforvaltning hadde tegnet seg for 80–100 millioner kroner og Swedbank Robur Fonder for 40 millioner kroner.

– Imponert over tempoet

– Vi er imponert over tempoet. Vi hadde forventet at de ville ta 1–2 dager, selv om tilretteleggerne sa det kunne gå raskere siden tre store aktører allerede hadde tegnet seg for betydelige beløp, sier Roar Myhre, finans- og administrasjonssjef i NTS.

NTS ASA er største eier, og har tegnet seg for aksjer i emisjonen. Etter transaksjonen vil de fortsatt eie over 50 prosent av Ice Fish Farm.

Kursen i emisjonen er satt til 30,50 kroner aksjen, noe som priser selskapet til 1.508 millioner kroner før emisjonen. Kursen ligger fast, uavhengig av etterspørselen i emisjonen.

– Har dere priset aksjen for lavt, gitt den sterke etterspørselen?

– Nei, det mener vi ikke. Før prisen ble satt hadde vi grundige analyser fra flere finansielle rådgivere, sier Myhre.

Øker produksjonen betydelig

De friske pengene skal brukes til nedbetaling av gjeld og nye investeringer, blant annet i mer smoltkapasitet, nytt utstyr og økt biomasse.

Det islandske oppdrettsselskapet slaktet 4.007 tonn laks i 2019, med en ebit/kg på 16,9 kroner. Volumene ventes å øke betydelig fremover, til 6.150 tonn i år, 6.800 tonn neste år og 15.850 tonn i 2022.

Selskapet skal søke om notering ved Oslo Børs sin markedsplass Merkur Markets. Prising før emisjonen er 1.508 millioner kroner.

Det er meglerhusene ABG Sundal Collier og DNB Markets som er finansielle rådgivere, mens Thommessen er juridisk rådgiver. Danske Bank er NTS ASA sin rådgiver i prosessen.

(Artikkelen er oppdatert kl. 13:10 med kommentarer fra Myhre i NTS)