Det går fram i en pressemelding fra partene søndag formiddag.

OK Marine og Egersund Group er kjent som en av landets største leverandører av utstyr til fiske- og havbruksnæringen.

– OK Marine vil gjennom samarbeidsavtalen være ansvarlig for salg- og distribusjon av Innomars banebrytende teknologi for sporing og overvåkning av fiskeredskaper og digitalisering av fiskeri og havbruk. Vi er stolte over å kunne ønske OK Marine velkommen både som samarbeidspartner og investor, uttaler administrerende direktør i Innomar, Tore Halvorsen, i meldingen.

Det går det fram at parallelt med inngåelsen av samarbeidsavtalen har Innomar gjennomført en emisjon på 21 millioner kroner rettet mot et utvalg strategiske og langsiktige investorer. OK Marine deltok i emisjonen og får en eierandel på 5,5 prosent. Øvrige investorer som har deltatt i emisjonen er blant andre MP Pensjon, Royal Greenland, Mikra Invest og S. Ugelstad Invest, samt ytterligere 18 andre. Investor Trond Riiber Knudsen og hans selskap TRK Group kom inn på eiersiden tidligere i år.

– Vi har valgt å finansiere opp selskapet gjennom begrensede emisjoner rettet mot investorer og miljøer som er langsiktige og som kan bidra med kunnskap og erfaring, uttaler driftsdirektør i Innomar, David H. Røisland, i meldingen.

Emisjonen priser selskapet til i underkant av 100 millioner kroner og vil benyttes til produktutvikling og vekst, opplyses det. Videre går det fram at neste emisjon planlegges til 2022, og vil benyttes til å tilrettelegge for videreutvikling og internasjonal markedsføring av teknologien. Innomar mottok et tilskudd fra EU på € 2,5 millioner i 2020 og har fått tilsagn om en egenkapitalinvestering på € 3,6 millioner, som planlegges brukt som matching-kapital i kommende emisjoner.