Myhrstad eide 65.000 aksjer i SSC, går det frem av en melding onsdag.