Tildelingen av 869.756 nye aksjer til kurs 500 kroner i reparasjonsemisjonen i Bakkafrost er nå gjennomført. Den viser at to primærinnsidere i Bakkafrost har fått kjøpe aksjer.

Administrerende direktør Odd Eliasen i Bakkafrost-eide Havsbrún har kjøpt 10.230 aksjer og eier dermed totalt 183.853 aksjer i Bakkafrost.

Styreleder Rúni M. Hansen i Bakkafrost fikk kjøpe 761 aksjer, og eier dermed totalt 10.761 Bakkafrost-aksjer.