Tildelingen av 869.756 nye aksjer til kurs 500 kroner i reparasjonsemisjonen i Bakkafrost er nå gjennomført. Den viser at to primærinnsidere i Bakkafrost har fått kjøpe aksjer. Administrerende direktør Odd Eliasen i Bakkafrost-eide