IntraFish meldte i august at det var usikkerhet rundt prosjektet, som ennå ikke var kommet i mål.

IntraFish har spurt styreleder Aino Olaisen følgende spørsmål:

– Kritiske røster vil hevde at dere bruker grunnrenteskatten som en unnskyldning for å droppe Pilar Capital-prosjektet som viste seg vanskeligere å få til enn først antatt. Hva er din kommentar til det?

Olaisen svarer umiddelbart per epost:

– Det har ikke vært vanskelig å reise kapitalen til fondet. Vi var svært tett på å starte. Men med meldingen som kom i forrige uke, foreslås rammevilkårene så endret, at havbruksaktørene i fondet ikke kan delta med risikokapital slik en så for seg, skriver hun.

I en pressemelding fra Olaisen og det øvrige styret i Pilar Capital onsdag morgen, med tittelen «Skattesjokk stopper opprettelsen av Nord-Norgefond», heter det at i den forrige regjeringens nordområde-satsing, var opprettelsen av et nordnorsk investeringsfond foreslått som et viktig tiltak for å skape og styrke flere investeringer og satsinger i nord. Staten skulle bidra inn til fondet med 200 millioner kroner, under forutsetning av at dette ble matchet med privat kapital. 200 millioner ble bevilget over statsbudsjettet i fjor.

Investorer i nord

Bak etableringen Pilar Kapital sto 11 nordnorske investorer fra ulike deler av næringslivet som etter planen skulle stille med en stor del av den private kapitalen. Det var i en lengre periode jobbet for å opprette fondet, i nært samarbeid med Investinor.

– Onsdag 28. september kom det et sjokkforslag fra regjeringen om at havbruk skal ilegges en betydelig økning i skatt. Det foreslås at næringen skal skattlegges med 40 prosent i tillegg til selskapsskatt på 22 prosent, formuesskatt og andre avgifter som havbruksnæringen betaler. Med denne usikkerheten ser flere av våre investorer det som umulig å delta i satsingen. Risikoen er for høy, uttaler styrets leder Aino Olaisen i dagens pressemelding.

Hun legger til at når en næring, som er hjørnesteinsvirksomhet i mange små sårbare samfunn, rammes av så store endringer i rammevilkår, vil endringene få konsekvenser.

Investeringsstopp

Styremedlem Ane Carlsen poengterer at investeringer i havbruk for over 10 milliarder er satt på hold i Nord-Norge.

– Ettersom havbruk er en svært viktig vekstdriver i regionen, frykter vi også at tilgangen på nye prosjekter og nye investeringer vil reduseres betydelig, sier Carlsen.

Styremedlem Marcus Dons mener at situasjonen er fryktelig trist.

– Vi var helt på målstreken for å kunne lande fondet. Kun små formaliteter manglet da meldingen fra regjeringen kom, sier Dons.

Styremedlem Tord Kolstad uttaler at han sitter igjen med en opplevelse av at Nord-Norge her har mistet mange muligheter.

Kolstad er for øvrig allerede flyttet til Sveits på grunn av det han mener er et for høyt norsk skattetrykk.