Det går fram av en børsmelding fra Atlantic Sapphire onsdag.

Det opplyses det at det vil bli gjennomført en ekstraordinær generalforsamling 3. august med styrevalg som eneste post på agendane. I tråd med nominasjonskomiteens anbefaling er det foreslått at administrerende direktør i Petter Stordalens Strawberry Equities, Kenneth Andersen, velges inn i styret.

Det medfører at investor og storeier i landbasertselskapet, Runar Vate, i så fall forlater styret, noe han har indikert at han er klar for.

Styret vil etter valget, dersom det går slik foreslått, bestå av:

  • Johan E. Andreassen, styreleder
  • Alexander Reus, styremedlem
  • André Skarbø, styremedlem
  • Patrice Flanagan
  • Tone Bjørnov
  • Ellen Marie Sætre
  • Kenneth Andersen

Alle med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023.