Det opplyses i en melding tirsdag.

Etter kjøpet eier Nils Williksen AS 17,18 millioner aksjer i NTS ASA, tilsvarende 23,6 prosent.

Nils M. Williksen er styremedlem i NTS ASA. Han er også sønn av Nils Williksen, som var hovedeier og administrerende direktør i slakteri- og eksportselskapet med samme navn, som nå er en del av NTS ASA.

NTS ASA er et lakseselskap med hovedvirksomheten sin nord i Trøndelag. Selskapet viktigste eiendeler er brønnbåtrederiet Norsk Fisketransport samt oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk.

Vi beklager at denne artikkelen først hadde bilde av feil Nils Williksen.