Det går fram av en børsmelding fra Salmar fredag.

Selv om godkjenneslse er blitt gitt, er tilbudet og fusjonen fremdeles betinget av mottak av ytterligere godkjennelser fra konkurransemyndigheter, herunder EU kommisjonen, i tillegg til øvrige betingelser som fremgår av henholdsvis tilbudsdokumentet og fusjonsplanen, opplyser selskapet i meldingen.

Som tidligere kommunisert ved tilbudsperiodens utløp, har Salmar mottatt aksepter fra om lag 52,69 prosent av aksjene i NTS i tilbudet.