NTS fikk et operasjonelt driftsresultat på 214 millioner kroner i første kvartal 2022, mot et operasjonelt driftsresultat på 67 millioner kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

NTS
  • Et børsnotert holdingselskap med hovedkontor i Rørvik, nord i Trøndelag.
  • Konsernet driver med lakseoppdrett (Salmonor). Er hovedeier i det børsnoterte selskapet Frøy, som driver med servicebåter og brønnbåter (Norsk Fisketransport).
  • NTS er også hovedeier i det børsnoterte Norway Royal Salmon (NRS), hvor det eier 68 prosent.
  • Markedsverdi på rundt 15 milliarder kroner. Helge Gåsø er største aksjonær i NTS, mens andre familier fra Trøndelag er store eiere
  • Salmar har lagt bud på hele selskapet, og har foreløpig fått aksept fra rundt 53 prosent av aksjene

Sum driftsinntekter var 2.649 millioner kroner i perioden (636), mens driftsresultatet etter verdijustering av biomasse var på 336 millioner kroner (151). Biomassejusteringen utgjorde 134 millioner kroner (86).

Resultatet før skatt ble 333 millioner kroner i perioden (47). Resultatet inkluderer inntekter fra tilknyttede selskaper på 28 millioner kroner (1,6).

Nedjusterer slaktevolum

NTS nedjusterer slaktevolumguidingen for 2022 på tvers av oppdrettsområdene går det videre fram av selskapets kvartalsrapport.

NRS Farming AS, Arctic Offshore Farming AS og Nor Seafood AS utgjør virksomhetsområdet Oppdrett Nord. I 2022 er oppdatert planlagt slaktevolum etter operasjonelle utfordringer med blant annet vintersår i første kvartal redusert fra 35.000 tonn til 32.000. Planlagt volum i 2023 er 50.000 tonn.

Salmonor AS, Osan Settefisk AS, MNH Rederi AS, Salmonor Settefisk AS og Salmosea AS, utgjør virksomhetsområdet Oppdrett Midt. I oktober ble det meldt om totalt tre lokaliteter med forekomst av laksesykdommen ILA hos Midt-Norsk Havbruk og deres samdriftspartner Bjørøya. Dette hadde en negativ innvirkning på resultatet for første kvartal.

Estimert slaktevolum for 2022 i Oppdrett Midt er 32.750 tonn, en reduksjon fra tidligere estimat 34.750 tonn, noe som skyldes forsert slakting som følge av vintersår. Estimert volum i 2023 er 39.000 tonn.

Oppdrett Island estimerer et slaktevolum for 2022 er 10.100 tonn, og 13.000 tonn i 2023, ifølge NTS.