– Lerøy Seafood Group leverte nok et svakt kvartal. Lave volumer kan forklare noe av den negative kostnadsutviklingen i kvartalet, men et driftsresultat per