Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en liten nedgang på 1 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 65,74 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 18 endte på 14.137 tonn, noe som er 3,4 prosent mindre enn uken før da volumet var 14.629 tonn.

I uke 18 ble det eksportert 267 tonn frossen laks, mot 552 tonn uken før. Prisen på frossen laks i uke 18 var 53,32 kroner mot 56,74 kroner kiloet uken før.

Prisen på fersk laks ligger i uke 18 over samme nivå som tilsvarende uke i fjor da den oppnådde en pris på 55,85 kroner kiloet, samt over nivået i 2019 da fersk laks gikk for kroner 62,85 i uke 18.