Støtten fra Enova gis som direkte tilskudd og utløser ikke noen større tilleggsinvesteringer for Salmon Evolution enn det som allerede ligger i selskapets planer, opplyses det i en børsmelding fredag morgen.

Salmon Evolution har sin første produksjonsfasilitet under bygging på Indre Harøy i Norge. Selskapets teknologi baserer seg på et gjennomstrømmings- og resirkuleringsanlegg, og planlegges brukt også i andre anlegg, blant annet i Sør-Korea.

Salmon Evolution er årets 19. nykommer på Oslo Børs. Til sammenligning ble det notert 15 selskaper i løpet av hele fjoråret. Selskapet debuterte som en rakett på børsen tidligere i år.

36.000 tonn laks

Tilskuddet fra Enova er knyttet nettopp til det pågående byggeprosjektet som Salmon Evolution gjennomfører for sitt landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika går det fram av meldingen. Dette anlegget vil etter at første byggetrinn er ferdigstilt produsere ca. 9.000 tonn laks årlig og er basert på energieffektive løsninger. Selskapets hybride gjennomstrømmingssystem er basert på å hente inn store mengder sjøvann som skal benyttes til å produsere totalt 36.000 tonn laks når anlegget er fullt utbygd.

- Med dette tilskuddet bidrar Enova til at morgendagens løsninger for lakseoppdrett blir realisert. Vår strategi om å etablere en signifikant, lavutslipps lakseoppdretter står fast, sier CEO Håkon André Berg i Salmon Evolution.

Eies av Klima- og Miljødepartementet

- Vi tror at Enovas bidrag vil styrke Norges posisjon som verdens ledende oppdrettsnasjon, utdyper Håkon André Berg videre i eldingen og viser til at norske myndigheter har en uttalt visjon om å femdoble akvakulturproduksjonen innen 2050. Samtidig ønsker man at Norge skal bli et lavutslippsland med en reduksjon av klimagasser på 90 prosent i samme periode.

Enova SF er 100 prosent eiet av Klima- og Miljødepartementet og bidrar til reduserte klimagassutslipp, utvikling av fremtidsrettet miljøteknologi og en forbedret sikkerhet av energitilgang.

Med tilskuddet fra Enova styrker Salmon Evolution sin finansielle situasjon. Selskapet har hentet inn 810 millioner kroner i egenkapital i 2020, i tillegg til å ha hentet 50 millioner kroner i 2019. Det jobbes også med å lande en kredittfasilitet på 396 millioner kroner gjennom et konsortium av tre banker.

Per i dag har selskapet en kontantbeholdning på 677 millioner kroner (3,08 kroner per aksje) og en utestående gjeld på 40 millioner kroner til finansielle institusjoner, går det fram av børsmeldingen.

_______________________________________________________________________________________________

Lyst til å lese flere saker om havbruk og sjømat? Klikk HER for tidsbegrenset abo-tilbud på IntraFish.no: 300 kroner for 3 måneder.