Lerøy Seafood Group fikk et slaktevolum på 32.300 tonn laks og ørret i første kvartal 2019, mot et slaktevolum på 37.600 tonn i