Utbyttet vil bli utbetalt den 8. juni og tilfaller de aksjeeiere som er registrerte aksjeeiere i Lerøy Seafood Group ASA per 27. mai 2020, går det fram av en