Det er Klassekampen som først omtaler klagen fra Fiskekjøpernes Forening. Klagen omhandler hvitfiskdelen av Lerøy, ikke oppdrett. Selskapet har satset tung på hvitfisk etter at de for noen år siden overtok en portefølge