Etter at selskapet i midten av oktober selde 50.000 aksjar, har selskapet selt seg ytterlegare ned går det fram av oppdateringar i aksjonærregisteret til Oslo Market Solutions, som