Det går fram av oppdateringar i aksjonærregisteret Oslo Børs VPS Arena. Ifølgje oppdateringane selde Lovundlaks 77.700 aksjar sist veke, 18.703 aksjar veka før der, og 6.043 aksjar på slutten