Det går fram av ei oppdatering i aksjonærregisteret til Oslo Market Solutions som er ein del av Oslo Børs. Med ein kurs per aksje på i overkant av 200 kroner, betyr