Det viser gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt blant inntil ni analytikere.

Driftsresultat på 315 millioner euro for andre kvartal 2022, utgjør i norske kroner omlag 3,2 milliarder kroner.

Analytikerne venter i snitt et slaktevolum i kvartalet på 98.900 tonn, hvorav 55.000 tonn i Norge.

Driftsresultatet pr kilo i den norske oppdrettsvirksomheten ventes til 3,84 euro i kvartalet, mens den chilenske oppdrettsvirksomheten ventes å levere et driftsresultat på 1,78 euro pr kilo. For oppdrettsvirksomheten i Skottland ventes 2,33 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten ventes å levere 2,72 euro pr kilo.