Det går fram av en børsmelding fra Måsøval sent søndag kveld.

Styret i Måsøval AS og styrene i selskapets datterselskaper Aqua Farms Vartdal AS, Pure Farming AS, Måsøval Hjelpeselskap Drift AS og Måsøval Hjelpeselskap Lisens AS, vedtok søndag en felles plan
for fisjon og trekantfusjon.

Formålet med den foreslåtte interne omorganiseringen er å rendyrke Måsøval som holdingselskap, samt å isolere kommersielle matfisktillatelser i ett selskap, Pure Farming AS, opplyses det i meldingen.

Dette er gjort for å gjøre forhold rundt grunnrenteskatten enklere. Skatten gjelder som kjent kun for penger tjent i sjøfasen. En rekke andre lakseoppdrettere har tatt tilsvarende grep.

Fisjon og trekantfusjon

Videre ønsker man å overføre enkelte driftsmidler og ansatte med tilhørende eiendeler, rettigheter og forpliktelser til ett selskap, Aqua Farms Vartdal AS.

Umiddelbart forut for fisjonen og trekantfusjonen vil det gjennomføres en fisjon av datterselskapet til Måsøval, Aqua Farms Vartdal AS, ved at matfisktillatelsene og tilhørende biomasse i Aqua Farms Vartdal AS fisjoneres ut til søsterselskapet, Pure Farming AS. Øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Aqua Farms Vartdal AS blir liggende igjen i selskapet.

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.
  • Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst.
  • Kontrollerer store deler av verdikjeden.
  • Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner. Årsresultatet for 2023 er først klart om en måneds tid.
  • Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent.

Aksjonærfordelingen i Måsøval vil være den samme før og etter gjennomføringen av søsterfisjonen, fisjonen og trekantfusjonen, opplyses det videre.

Felles plan for søsterfisjon, og felles plan for fisjon og trekantfusjon skal fremlegges for partenes respektive generalforsamlinger for endelig godkjennelse. Det skal i følge meldingen skje 25. september.

Etter den interne omorganiseringen, og forutsatt at den vedtas av de respektive generalforsamlingene, vil matfisktillatelsene som per dags dato ligger i Måsøval og Aqua Farms Vartdal AS være overdratt til Pure Farming AS, samt at ansatte og driftsmidler som per dags dato ligger i Måsøval vil være overdratt til Aqua Farms Vartdal AS, og Måsøval vil med dette bli et rendyrket holdingselskap.