Det opplyser Måsøval AS i sin kvaratalsrapport onsdag. Selskapet har slaktet 2 985 tonn i kvartalet.

Konsernets EBIT i kvartalet endte på 59,3 millioner kroner, mot tilsvarede 122,3 millioner i samme kvartal året før. Selskapet har i kvartalet bygd 1 960 tonn biomasse og 3 000 tonn biomasse hittil i år for å benyttte anskaffet MTB siste 12 måneder., går det fram av meldingen.

Gjennom andre kvartal har Måsøval gjennomført fem oppkjøp for å øke kapasiteten og utvikle selskapet som et integrert oppkjøpsselskap.

«Måsøvals notering på Euronext Growth bidrar til å øke mulighetene for videre vekst i fremtiden. Vi opplever god frremdrift på utviklingsprosjektet Aqua Semi og forventer å gå inn i forhandlinger om kontrakt i løpet av andre halvår 2021», skriver selskapet i sin kvaratalsrapport.

Den totale driftsomsetningen var 285 millioner kroner (325), og resultatet før skatt endte på 46,1 millioner (112,3). Fjorårets kvaralstall i parantes.

Videre kommer det fram i meldingen at Måsøval forventer å slakte 7.200 tonn i tredje kvartal, og 17.500 tonn totalt for 2021. For 2022 skriver selskapet at de venter å se full effekt fra oppkjøpene, og venter dermed å slakte 21.300 tonn.