Med det har selskapet hentet inn et bruttoproveny på rundt 400 millioner kroner, ifølge en melding onsdag ettermiddag og kveld.

Måsøval-aksjen sluttet på kurs 42 kroner på Euronext Growth onsdag.

Følgende primærinnsidere i selskapet, samt nærstående innsidere har tegnet seg i emisjonen:

  • Måsøval Eiendom, nærstående til styreleder Lars Måsøval, er tildelt 2.865.378 aksjer.
  • Konstanse Holding AS, nærstående til styreleder Lars Måsøval, er tildelt 49.140 aksjer.
  • AR-INVEST, nærstående til administrerende direktør Asle Rønning, er tildelt 12.285 aksjer.
  • Andreas Skagøy, leder fiskehelse i Måsøval, er tildelt 1.228 aksjer.
  • Gunnar Aftret, finansdirektør, er tildelt 1.228 aksjer.
  • Ola Loe, styremedlem, er tildelt 6.150 aksjer.

Pengene fra emisjonen skal brukes til å gjøre opp for kjøpet av Vartdal-gruppen, som nylig ble kjent.