Det er i en børsmelding fra Måsøval at meldingen kom.

Gjennomføringen av oppkjøpet er ventet å skje i løpet av året.

I transaksjonen prises Vartdal Gruppen til 1.521 millioner kroner, hvor oppdrettsvirksomheten verdsettes til 1.441 millioner kroner, mens fryseri og slakteriet verdsettes til 80 millioner kroner.

- Med oppkjøpet av Vartdal Gruppen leverer Måsøval på vekststrategien presentert i børsnoteringsprosessen i juni 2021. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i PO5 og støtter vår strategi på flere områder. Vi diversifiserer den biologiske risikoen ved å utvide virksomheten vesentlig i PO5. Vi sikrer oss tilgang til kritisk infrastruktur i form av gode lokaliteter med lavt lusepress og godt miljø, postsmoltkapasitet og slaktekapasitet», sier administrerende direktør Asle Rønning i Måsøval i meldingen.

Vartdal Gruppen
  • Består av selskapene Vartdal Invest, Aquafarms Vartdal, Vardal Fiskeoppdrett, Urke Fiskeoppdrett, Western Seaproducts og Vartdal Fryseri
  • Ligger i Vartdal, sør for Ålesund
  • Har fire matfisktillatelser med en total MTB-grense på 3.120 tonn
  • Konsernet har egen produksjon av smolt og post-smolt, samt slakteri og fryseri
  • Eies 100 prosent av Ottar Vartdal (63) før transaksjonen med Måsøval blir gjennomført

Delvis betaling med aksjer

Finanseringen skjer gjennom lån fra DNB samt med betaling av 4,76 millioner Måsøval-aksjer. Aksjene prises til 42 kroner, noe som blir aksjer for totalt 200 millioner kroner. Selgeren, Ottar Vartdal, har inngått en avtale som sier at han ikke kan selge disse aksjene før tidligst om seks måneder.

Vartdal mener at Måsøval blir en god eier.

- Jeg er tilfreds med å overlate livsverket til Måsøval. Måsøval har gode forutsetninger for å videreutvikle bedriften og arbeidsplassene. Måsøvals eksisterende volum i produksjonsområde 5 vil sammen med Vartdal Gruppen sørge for bedre utnyttelse av lokaliteter, smoltanlegg og slakteri når dette etter hvert samordnes», sier Ottar Vartdal om transaksjonen i meldingen.

Nøkkeltall VARTDAL INVEST AS (tall i millioner kroner)
2020 2019 Endring
Inntekter 167,3 292,8 -42,9%
Driftsresultat 17,4 56,2 -69,0%
Resultat før skatt 10,0 46,3 -78,4%
Årsresultat 7,8 36,4 -78,6%
Driftsmargin 10,4% 19,2% -45,8%
Egenkapital 171,1 175,3 -2,4%
Totalbalanse 464,3 437,4 6,1%
Langsiktig gjeld 176,7 194,1 -9,0%