Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst
  • Kontrollerer store deler av verdikjeden
  • Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner
  • Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent

Det går fram av en børsmelding fra Måsøval natt til torsdag.

Der går det fram at styrene i Måsøval AS, Måsøval Fishfarm AS og Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS ønsker å beslutte fusjon mellom nevnte selskaper i samsvar med aksjeloven §
13-23.

Måsøval Fishfarm AS og Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS er 100 prosent eide datterselskap til Måsøval AS. Formålet med fusjonen er å forenkle konsernets selskapsstruktur, noe som antas å blant annet medføre en reduksjon av konsernets totale kostnader. Styrene har i den forbindelse utarbeidet en fusjonsplan.