Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
  • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Har eget settefiskanlegg. Ble i vår hovedeier av et slakteri på Averøya utenfor Kristiansund
  • Måsøval-familien kontrollerer også det islandske lakseselskapet Laxar, men det er ikke en del av denne transaksjonen
  • Selskapet venter å produsere rundt 21.000 tonn laks i år
  • Måsøval as har rundt 150 ansatte

Det går fram av en børsmelding fra Måsøval natt til torsdag.

Der går det fram at styrene i Måsøval AS, Måsøval Fishfarm AS og Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS ønsker å beslutte fusjon mellom nevnte selskaper i samsvar med aksjeloven §
13-23.

Måsøval Fishfarm AS og Gunnar Espnes Fiskeoppdrett AS er 100 prosent eide datterselskap til Måsøval AS. Formålet med fusjonen er å forenkle konsernets selskapsstruktur, noe som antas å blant annet medføre en reduksjon av konsernets totale kostnader. Styrene har i den forbindelse utarbeidet en fusjonsplan.