Det går fram av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Måsøval er blant Norges eldste lakseselskaper, og drives nå av tredje generasjon Måsøval, brødrene Lars og Anders.

Omsetningen var 237 millioner kroner (280), og resultatet før skatt endte på -40 millioner kroner (129). Netto verdijustering av biologiske eiendeler utgjorde -43 millioner kroner i kvartalet (63).

Nedgangen i omsetningen i kvartalet sammenlignet med året før skyldes lavere slaktevolum. Nedgangen i driftsresultatet er forårsaket av høyere priser på fôr, som er fullt innregnet i produksjonskostnadene, fremgår det videre av meldingen.