Det fremgår av selskapets kvartalsrapport fremlagt torsdag.

Omsetningen var 483 millioner kroner (248), og resultatet før skatt endte på 90 millioner (32).

I rapporten fremgår det at selskapet vil vurdere å notere aksjene på Oslo Børs i 2022.

Økte inntekter og økt dirftsresultat tilskrives økt slaktevolum i tredje kvartal (+2330 tonn), samt høgere oppnådd laksepris i oppdrettssegmentet (+ 10,20 kroner) i forhold til tredje kvartal motstående år.

I tillegg er tallene høgere i kraft av kjøp selskapet gjorde i 2. kvartal. Da gjennomførte Måsøval fem oppkjøp for å øke kapasiteten og utvikle selskapet som et integrert oppkjøpsselskap.

Slaktevolum og pris

Selskapet slaktet 7265 tonn laks i tredje kvartal – i tråd med guidingen etter andre kvartal. Beregnet slaktevolum for 2021 er på 17.100 tonn 2021.

Den kraftige økningen i slaktevolum på 47 prosent i tredje kvartal kommer som en konsekvens av den nye MTB-en selskapet sikret seg i 2020 og 2020 opplyses det i kvartalsrapporten.

Oppnådd laksepris fra segment oppdrett endte på 56,50 kroner per kilo, mot 46,20 kroner per kilo i tredje kvartal 2020.

Ebit per kilo solgt laks ble på 16.60 kroner, mot 11,50 kroner i tredjee kvartal 2020.

Salg og videreforedling

Segment salg og videreforedling oppnådde salgsinntekter på 173 millioner kroner i tredje kvartal. Økningen på 71 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor tilskrives i kvartalsrapporten bedre salg og slaktevolum fra både Måsøval og andre oppdrettere. Driftsresultatet endte i kvartalet på 7 millioner kroner mpt 1 million kroner tilsvarende kvartal i 2020.

Selskapet peker videre på at lakseprisen ble noe redusert i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal i år, men at den samtidig er betydelig høgere i tredje kvartal sett opp mot tredje kvartal året før.

Det pekes på at koronapandemien fortsetter å påvirke verden, inklusive laksemarkedet, men at dette ikke ser ut til å påvirke prisene negativt.

– Lakseprisen er forventet å forbli sterk resten av året, skriver selskapet og viser til forward-priser fra Fishpool for fjerde kvartal dette året på 61 kroner, og at gjennomsnittlig forward-pris for perioden første kvartal 2022 til andre kvartal 2022 er på 66 kroner.

Selskapet vokser ytterligere

Måsøval ledes av tredje generasjon i Måsøval-familien, Lars Måsøval, som i juni tok selskapet på «lillebørsen» Euronext Growth.

I går, onsdag, ble det kjent at selskapet vokser seg større i form av oppkjøp av Vartdal Gruppen, som har fire tillatelser, samt produksjon av smolt og postsmolt. Prislappen kommer på 1,52 milliarder kroner.

Under selskapets kvartalspresentasjon som pågår i skrivende stund, uttaler administrerende direktør Asle Rønning følgende om Oslo Børs-noteringen, uten å utdype noe nærmere om hvorfor:

– Vi har bestemt oss for å gjøre en vurdering av en mulig notering på hovedlisten på Oslo Børs. Der skal administrasjonen komme med en innstilling til styret.

Du kan lese mer om hvordan Måsøval og Vartdal fant hverandre her.