Meglerhuset har økt estimatet for laksepris i 2022 til 70 kroner, og tar 2023-2024 estimatet opp til 73-74 kroner per kilo. Samtidig høynes kostnadsestimatet i 2022 med 1,5 kroner per kilo, mens 2023 og 2024 oppjusteres med fire kroner per kilo.

Kursmålet i Salmar settes til 800 kroner per aksje, fra 743 kroner, og meglerhuset skriver at selskapets opportunistiske tilnærming til vekst virker å ha en perfekt timing.