Det viser gjennomsnittet av estimater fra ni meglerhus, innhentet av Infront Data for TDN Direkt. For helåret 2020 ventes det operasjonelle driftsresultatet til 35 millioner kroner,