Selskapet melder om rekordhøy kvartalsvis omsetning, samt rekordhøye volumer i tredje kvartal. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 148 millioner euro, sammenlignet med 207 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Selskapet publiserte hovedtallene allerede 15. oktober. Analytikerne mente da at resultatet på 146 millioner euro var svakere enn ventet. De hadde på forhånd forventninger om et resultat på 155 millioner euro.

Utfordrende kvartal biologisk

– Vi har aldri hatt høyere volumer innenfor oppdrett, salg eller fôrproduksjon. Dette resulterte i den høyeste omsetningen i et tredje kvartal noensinne. Vi forventer å fortsette veksten i slaktevolumer fra 430.000 tonn i år til 450.000 tonn neste år, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog.

Lavere priser og høyere oppdrettskostnader grunnet biologiske utfordringer resulterte i et lavere operasjonelt driftsresultat i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Tredje kvartal har vært mer utfordrende enn normalt for vår oppdrettsvirksomhet, sier Aarskog.

16,80 kroner i margin per kg i Norge

Mowi rapporterte driftsinntekter og tredje inntekter på 1.023 millioner euro i tredje kvartal 2019, opp fra 990 millioner euro i samme kvartal 2018. Totalt slaktevolum i kvartalet var 116.989 tonn mot 109.896 tonn samme kvartal i fjor. Forventet slaktevolum for 2019 er 430.000 tonn. Forventet slaktevolum for 2020 er 450.000 tonn.

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,64 euro (NOK 16,80) i tredje kvartal, ned fra 2,25 eur per kg samme kvartal i fjor. Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis 1,34 euro og -0,01 euro. Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på 1,32 euro i kvartalet.

Nedgang i resultatet fra foredling

Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på 7,9 millioner euro i kvartalet, en liten økning fra 7,3 millioner euro samme kvartal i fjor.

Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 12,8 millioner euro, ned fra 16,3 millioner euro i tredje kvartal 2018.

– Med bakgrunn i resultatet, sterke markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har Mowi-styret besluttet et kvartalsutbytte på 2,60 kroner per aksje, skriver selskapet.

Samlet betyr det et utbytte på over 1,34 milliarder kroner etter tredje kvartal.

Nøkkeltall Mowi 3. kvartal (tall i millioner euro)

Q3 2019 Q3 2018 Endring
Inntekter 1 022,8 990,2 3,3 %
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) 186,7 246,3 -24,2 %
Driftsresultat (EBIT) før biomassejustering 147,8 207,1 -28,6 %
Resultat før skatt -69,7 93,6 -
Slaktevolum (tonn gw) 116 989 109 896 6,5 %
EBIT (euro)/kg 1,26 1,88 -33,0 %