Norcod fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på minus 32 millioner kroner i fjerde kvartal 2022, sammenlignet med minus 28 millioner kroner i samme periode foregående år.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport torsdag.

Omsetningen i perioden endte på 51 millioner kroner (51), mens resultat før skatt ble -137 millioner kroner (-41). Selskapets kontant- og kontantekvivalenter var 3,4 millioner kroner ved utgangen av kvartalet. Kontantstrømmen har vært nøye håndtert i perioden, og det forventes økt omsetning i 2023, skriver selskapet.