Det fremgår av selskapets fjerdekvartalsrapport. Selskapets kontant og kontantekvivalenter var ved utgangen av 2020 149 millioner kroner, som ikke inkluderer 50 millioner i ubrukte kredittfasiliteter og