Alvorlighetsgraden ventes imidlertid å bli gradvis redusert når storsmoltstrategien er implementert i den skotske oppdrettsoperasjonen. «Når den er fullstendig