Alvorlighetsgraden ventes imidlertid å bli gradvis redusert når storsmoltstrategien er implementert i den skotske oppdrettsoperasjonen.

«Når den er fullstendig implementert vil strategien være en game changer for oppdrettsvirksomheten», skriver selskapet.

Bakkafrost planlegger investeringer i tre settefiskanlegg kommende år for å bli selvforsynt med smolt på 500 gram. Utvidelsene forventes å være ferdigstilt innen utgangen av 2022.

Bakkfrost la fram et kvartalsresultat langt under analytikernes forventning, og viser til flere årsaker for det i kvartalsrapporten.

Negativ tilbudsvekst

Videre venter det færøyske oppdrettsselskapet at den globale tilbudsveksten av atlantisk laks vil falle med fire prosent på årsbasis i fjerde kvartal.