Det viser gjennomsnittet av estimater Infront Data har innhentet for TDN Direkt blant seks analytikere. Analytikerne venter i