Det viser gjennomsnittet av estimater Infront Data har innhentet for TDN Direkt blant seks analytikere.

Analytikerne venter i snitt et slaktevolum i fjerde kvartal på 110.000 tonn, hvorav 64.900 tonn i Norge.

Driftsresultatet pr kilo i den norske oppdrettsvirksomheten ventes til 2,07 euro i kvartalet, mens den chilenske oppdrettsvirksomheten ventes å levere et driftsresultat på 1,06 euro pr kilo. For oppdrettsvirksomheten i Skottland ventes 1,52 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten ventes å levere 0,47 euro pr kilo.

Selskapets netto gjeld ved utgangen av kvartalet anslås til 1.343