Lisensene var klare for fornyelse 30. juni og nå har altså myndighetene i landet bestemt seg for å gi oppdrettsselskapene nye to år for å gi mulighet for utvikling av en overgangsplan for lakseoppdrett i British Columbia for lisenser utenfor omstridte Discovery Islands.

Som IntraFish har omtalt flere ganger har kanadiske myndigheter bestemt at åpen lakseoppdrett på vestkysten skal fases ut. Dette ble bestemt i 2020 av daværende fiskeriminister Bernadette Jordan, og senere fulgt opp av Canadas nye fiskeriminister, Joyce Murray. Da hun tiltrådte tidligere i år bekreftet hun beslutningen om å avvikle lakseproduksjonen til Mowi, Grieg og Cermaq ved Discovery Islands i løpet av 2022.

Saken har vært gjenstand for flere runder i det kanadiske rettsvesen, og mange ansatte på anleggene har vært redde for å miste jobbene sine.

I april i år fikk Mowi, Grieg Seafood og Cermaq medhold av retten i Canada om at regjeringens utfasing av den åpne lakseoppdretten langs landets vestkyst ikke er gyldig.

Uklar plan

I dagens børsmelding fra Mowi går det fram at det første trinnet i den nye utviklingen som innebærer fornyet lisenser for Mowi Canada West, vil være ett års høring om utviklingen av planen.

– På tidspunktet for skriving er innholdet i planen uklart. Det vil imidlertid Mowi Canada West fortsette å jobbe med på alle regjeringsnivåer, inkludert First Nations, for å sikre en fremtid for bærekraftig og levedyktig lakseoppdrett i British Columbia og sikre viktige arbeidsplasser for provinsen og landlige kystsamfunn, skriver Mowi i børsmeldingen.

Kom med kunngjøring

Beslutningen fra kanadiske myndigheter berører ikke bare Mowi, beslutningen fra landets fiskeriminister, Joyce Murray, gjelder alle de gjenværende 79 føderale lisensene for lakseoppdrettsanlegg i British Columbia, med funksjonstid som var planlagt å utløpe 30. juni.

Onsdag kunngjorde Murray at hun ville godkjenne en toårig fornyelse av lisensene utenfor Discovery Islands, og vil «inkludere sterkere krav til akvakulturanlegg, inkludert implementering av standardiserte rapporteringskrav og håndteringsplaner for lakselus, samt overvåkning av villaks».

– Dagens beslutning følger to års engasjement med partnere og interessenter om disse nye tiltakene, uttalte ministeren og la til at sa «det vil tillate industrien å fortsette å operere innenfor gjeldende regelverk mens overgangsplanen utvikles i samarbeid for å definere fremtiden til industrien».

Lakselokaliteten Tofino tilhørende Cermaq i Canada. Foto: Arkivfoto Cermaq

Samarbeider med urfolk

Om lag 44 prosent av de fornyede lisensene tilhører Mowi. Grieg Seafood har 22 laksekonsesjoner som også skulle utløpe i slutten av denne måneden i regionen. Mitsubishi-eide Cermaq har også lakseoppdrettsvirksomhet i Canada med 14 lokaliteter i Clayoquot Sound, som er blant de 79 lakseoppdrettslisensene som skal fornyes 30. juni.

Nylig fornyet Cermaq Canada og Ahousaht First Nation en femårig protokoll for å utrede hvordan Cermaq vil oppdrette laks på de 14 lokalitetene i urfolks territorium i fremtiden.

Lettet over avgjørelsen

Canadian Aquaculture Industry Alliance (CAIA) og BC Salmon Farmers Association (BCSFA) kaller avgjørelsen «bra for kanadiere».

– Denne kunngjøringen vil gi oss muligheten til å samarbeide med alle myndighetsnivåer, inkludert First Nations, for å sikre en fremtid som vil gagne urfolk og ikke-urfolks kystsamfunn, møte den globale etterspørselen etter sunn, rimelig sjømat, og støtte fortsettelsen i beskyttelse og restaurering av vill stillehavslaks, uttaler Ruth Salmon, midlertidig administrerende direktør i BC Salmon Farmers Association.

Urfolks-organisasjonen, Coalition of First Nations, sier det også ønsker nyhetene velkommen, men uttrykker skuffelse over at fornyelsesperioden ikke var lengre.

– Selv om vi ba Ottawa om en lengre lisensfornyelsesperiode og er blitt skuffet over konsultasjonsprosessen med berørte nasjoner av den føderale regjeringen, er vi takknemlige overfor Canadas regjering for endelig å anerkjenne de iboende rettighetene og titlene til våre rettighetshavernasjoner som ønsker å forfølge veier for bærekraftig sjømatproduksjon i deres territorier, heter det i en uttalelse fra gruppen.

Uavklart om Discovery Islands

Den kanadiske regjeringens beslutning om å fase ut lakseoppdrettslisenser ved Discovery Islands i British Columbia innen slutten av måneden har allerede påvirket 30 prosent av Mowis totale årlige slaktevolum i regionen.

Fiskeriminister Joyce Murray sa onsdag at den kanadiske regjeringen ikke vil fornye lisensene på Discovery Islands, men vil «gjennomføre konsultasjoner med First Nations-samfunn og nåværende lisensinnehavere på Discovery Islands om fremtiden for lakseakvakulturlisenser i dette området».

I januar neste år planlegger regjeringen å gi en endelig beslutning om å tillate lisenser i området.

– Etter å ha vurdert innspill fra alle berørte parter, uttalte Murray.