Mowi fikk et operasjonelt driftsresultat på 131 millioner euro i tredje kvartal 2021, mot 80 millioner euro samme periode året før.

Selskapet hadde på forhånd meldt at det operasjonelle driftsresultatet i kvartalet ville bli på rundt 131 millioner euro.

Resultat før skatt ble 28 millioner euro i kvartalet (120).

Justerer slaktevolum

I 2022 venter Mowi å slakte 272.000 tonn i Norge, 65.000 tonn i Skottland, 71.000 tonn i Chile og 37.000 tonn i Canada. For Irland og Færøyene ventes slaktevolumet å være henholdsvis 6.000 og 9.000 tonn.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport onsdag.

I tredje kvartal var Mowis slaktevolum 117.115 tonn, over prognosen på 110.000 tonn, som i all hovedsak skyldes god tilvekst i Norge. Prognosen for 2021 er derfor økt, skriver Mowi.

I fjerde kvartal venter selskapet å slakte 104.400 tonn, hvorav 62.900 tonn fra Norge.

– Vi har en klar vekststrategi og Mowi Farming har et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500.000 tonn med dagens konsesjoner. Det er derfor gledelig at vi går mot nok et rekordår i 2021 med henhold til volumer for Mowi Farming, kommenterer konsernsjef Ivan Vindheim.

Mowi har en kontraktsdekning i prosent av guidet volum på 31 prosent i Norge i tredje kvartal 2021, 67 prosent i Skottland og 41 prosent i Chile.

I Canada er kontraktsandelen 11 prosent, mens den for Irland er 90 prosent. På Færøyene er det ikke sluttet kontrakter for fjerde kvartal.

Kontraktsnivåene er lavere enn normalt for å posisjonere selskapet til å dra nytte av økende spotpriser, skriver selskapet. Mowis kontrakter har typisk en varighet på 3–12 måneder.

Venter økning i 2022

Verdens største lakseselskap venter for øvrig at den globale tilbudsveksten av laks vil være på null prosent de neste 12 månedene.

I fjerde kvartal ventes tilbudsveksten å være fra minus tre til minus syv prosent, som er redusert med to prosentpoeng fra forrige anslag.

I 2022 ventes volumene fra Europa å vokse med to til seks prosent, mens Amerika er ventet å vokse med fire til ni prosent. For 2022 er tilbudsveksten ventet å være fra tre til syv prosent.

– Det er gledelig å se den sterke bedringen i markedet mot pre-pandeminivå. Den estimerte verdien av laks konsumert globalt i tredje kvartal økte med mer enn 30 prosent sammenlignet med fjoråret og nådde et nytt rekordnivå. Dette er særlig imponerende gitt at ikke alle markeder er fullt tilbake etter pandemien, kommenterer konsernsjef Ivan Vindheim.

Dette ble kvartalsutbyttet

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,40 kroner per aksje. Av dette er 0,93 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,47 kroner per aksje ekstraordinært.

På forhånd ventet analytikerne i snitt et kvartalsutbytte på 1,44 kroner per aksje, ifølge Infront-konsensus.