Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 315 millioner euro.

Slaktevolumet var 103.000 tonn i kvartalet, mot ventet 98.900 tonn. I den norske virksomheten var slaktevolumet 60.000 tonn, mot ventet 55.000 tonn.

Selskapet har selv guidet 99.000 tonn i andre kvartal.

Selskapet opplyser videre at slaktevolumet med opphav i Norge bidro med et operasjonelt driftsresultat gjennom verdikjeden på rundt 3,95 euro pr kilo, mot ventet 3,84 euro pr kilo. Virksomheten i Chile bidro med om lag 1,04 euro pr kilo, mot ventet 2,33 euro pr kilo.

Skottland-virksomheten bidro med 1,60 euro pr kilo, mot ventet 2,33 euro pr kilo, mens Canada-virksomheten bidro med rundt 3,00 euro pr kilo, mot ventet 2,72 euro pr kilo.

Rapportert netto rentebærende gjeld, eksklusive IFRS 16-effekter, var på om lag 1.240 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Videre ble operasjonelt driftsresultat for Consumer Products 18 millioner euro, mens innen forvirksomheten var driftsresultatet 2 millioner euro i andre kvartal 2022.

Slaktevolum:

  • Norge 60.000
  • Skottland 13.000
  • Canada 10.500
  • Chile 14.500
  • Irland 3.500
  • Færøyene 1.500
  • Totalt 103.000