- I kjølvannet av nylige dødelighet på 2,6 millioner fisk (ca. 5 000 tonn biomasse) på Coast of Bays, Newfoundland, Canada, er Mowi Canada blitt informert av departementet for fiskerier og landressurser i Newfoundland og Labrador at 10 lisenser av Mowi Canadas 47 lisenser i Newfoundland har blitt midlertidig suspendert, skriver Mowi i en melding søndag.

Dødeligheten var forårsaket av langvarige høye sjøvannstemperaturer som skapte lave oksygenforhold. Alle lisenser som er suspendert er relatert til anlegg som fikk dødelighete.

- Suspensjonen vil etter vår kunnskap ikke påvirker vår gjenværende virksomhet i Newfoundland, skriver Mowi.

Selskapet opplyser videre at fisken var forsikret.

- Netto engangskostnader som skal innregnes i Mowi Canada utgjør i tredje kvartal cirka 5 millioner euro. Virkningen på Mowis slaktevolum for 2019 forventes å være en reduksjon på ca 1000 tonn GWT, skriver de.

Mowi Canada har totalt 59 lisenser i Øst-Canada, hvorav 47 i Newfoundland og 12 i New Brunswick.